Підключення

Щоб підключитись до нашої мережі:

* Не обов’язкове придбання модемів та іншого додаткового обладнання.

* Не потрібно шукати офіси, представництва для заповнення заяви на підключення — ми все виконаємо за Вас.

* Не потрібно витрачати час.

* Ви маєте змогу підключитись на будь якій операційній системі, PC-обладнанню та мобільних пристроях (Windows,Linux,Mac,Android та ін.)

* Для оформлення угоди потрібно тільки паспорт та ідентифікаційний номер (для тих в кого він є).

* Для отримання інформації досить перезвонити або відіслати смс з запитом.

Ми максимально спростили схему підключення до нашої мережі.

Вся інформація може бути надана Вам по вказаним на нашому сайті телефонах, електронною поштою, смс-повідомленням, рекламним буклетом та іншим способом.

Самий простий спосіб, якщо Ви вже зайшли на наш сайт та бажаєте отримати інформацію про підключення або залишити заявку на підключення — це зворотня форма. Просто внесіть в неї свої дані та обов’язкові дані для заповнення, вкажіть код захисту, який вказаний внизу сторінки “Заявка на підключення” і все — ми отримаємо Ваше повідомлення миттєво. Наші спеціалісти зв’яжуться з Вами в найкоротший термін.

Другий спосіб — просто подзвоніть нам…

Інші способи — електронна пошта, смс та ін.

Також Ви можете отримати контакти для зв’язку з найближчим представником нашої компанії у Вашому населеному пункті, від Вашого сусіда або знайомого — який вже є нашим абонентом. Таким чином Ви ще й отримаєте рекомендації від них про роботу нашої мережі та іншу інформацію, яка допоможе Вам прийняти рішення про бажання підключення до всесвітньої мережі Інтернет.

Гарантуємо — ми завжди порадимо Вам, як найкраще підключитися до мережі Інтернет, також у тих випадках, якщо ми, та наші партнери, не будемо мати можливості підключити Вас до наших мереж

При проплаті послуг, Клієнт автоматично погоджується з умовами договору

ДОГОВІР
на надання послуг з доступу до мережі  Internet
м.Ужгород від «____» ______________ 2019 р.

Затверджена редакція від 22.03.2013р.

Фізична особа ___________________________________________________________________________________________,
паспорт серія______ № ___________________виданий _________________________________дата видачі «___» ______ ____р.
ідентифікаційний код___________________проживає (а) за адресою________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

Тел.____________________________ з одного боку, іменований надалі «Клієнт», і Товариство з обмеженою відповідальністю        «МЕГАНЕТ-2013», іменований надалі «Провайдер», в особі директора Павлової Оксани Михайлівни, який  діє на підставі Статуту,  з іншого боку, далі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про таке:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ЗМІНИ ЙОГО УМОВ.

1.1.  Клієнт доручає, а Провайдер приймає на себе зобов’язання по підключенню обладнання Клієнта до мережі Internet і надає йому через виділену лінію платні послуги (надалі Послуги) згідно чинного Прейскуранта цін. Прейскурант є офіційним документом Провайдера і розміщується на сайті за адресою www.meganet.uz.ua
1.2. Сайт Провайдера за адресою www.meganet.uz.ua  визнається офіційним джерелом отримання інформації по роботі мережі Internet, ознайомлення з якою є обов’язковим для Клієнта.                                                                                                                                         1.3.Сторони однозначно домовляються про прийняття термінології, обумовленої в додатку №1  «Термінологія», який є невід’ємною частиною Договору.
1.4. Висновком Договору з боку Абонента, тобто повним і беззастережним прийняттям Абонентом умов Договору і всіх Додатків до нього, є невід’ємною частиною Договору, є здійснення Абонентом будь-якого з нижченаведених конклюдентних дій:
- Здійснення Абонентом Реєстрації;
- Внесення Абонентом на Особовий рахунок авансового платежу (Якщо Особовий рахунок сформований Провайдером без здійснення Абонентом Реєстрації).
Остання діюча редакція Договору і Додатків до нього розміщена на сайті Провайдера за адресою www.meganet.uz.ua
У силу постійного вдосконалення технології надання Послуг, Провайдер має право змінювати умови Договору і Додатків до нього, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті www.meganet.uz.ua  і в Особистому кабінеті не менш ніж за 5 днів до вступу змін у силу. При цьому Провайдер гарантує і підтверджує, що справжня редакція Договору є дійсною з моменту її затвердження Провайдером. Дата затвердження вказана у верхньому правому куті першої сторінки Договору.
1.5. Якщо Абонент бажає отримати підписаний Провайдером паперовий екземпляр Договору, Абонент зобов’язаний з’явитися з паспортом в один з абонентських відділів Провайдера (інформація про адреси та режим роботи абонентських відділів Провайдера розміщена на Web-сайті Провайдера з адресою, вказаною в п.1.2. цього Договору).
1.6 У залежності від технології підключення Провайдер може повідомити Клієнту ідентифікаційні параметри – логіни та паролі (далі - «Ідентифікатор»), для доступу до мережі Internet і персонального кабінету. Ідентифікатор клієнта є унікальним і вказується в Пам’ятці. Факт передачі ідентифікатора фіксуються в акті на виконання робіт.

                                             2 .ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1  Провайдер зобов’язаний:
2.1.1 Підключити обладнання Клієнта до мережі Internet через виділену лінію (кабель), підключений до комутаційного вузлу Провайдера. Надати у тимчасове користування оптичний мережевий клієнт , модель (ONU) GEPON P1004B,  серійний номер ___________________ , за ціною  602,00 (шістсот дві гривні).    Гарантія на обслуговування кабелю та оптичного мережевого клвєнту становить 6 місяців з моменту підключення Клієнта до мережі Internet. У разі пошкодження кабелю третіми особами, несумлінного його використання Клієнтом або з інших обставин, не залежних від Провайдера, останній знімає з себе гарантійне зобов’язання. При підключенні Клієнта до мережі передачі даних і мережі Internet через кабель, що належить Клієнту на праві власності, Провайдер знімає з себе зобов’язання з обслуговування даного кабелю.
2.1.2 Виділити клієнту ідентифікатор для доступу до мережі Internet.
2.1.3  Одноразово при підключенні налаштувати систему авторизації та маршрутизації інформаційних потоків, далі «Трафіку», для наданого ідентифікатора.
2.1.4  Здійснити налаштування програмного забезпечення Клієнта в рамках операційної системи  MS Windows 7, Vista, XP. У разі настройки програмного забезпечення в рамках інших операційних систем Провайдер не гарантує в подальшому стабільність і працездатність мережі.
2.1.5  Безпосередньо через офіційний сайт www.meganet.uz.ua, та за допомогою смс-повідомнень інформувати Клієнта про аварії і планових заходах, що відбуваються на комунікаційних системах верхнього рівня мережі Internet, у разі, якщо заявлена тривалість цих заходів перевищує шість годин.
2.1.6 Призупинити надання послуг з письмового заявою або через персональний кабінет Клієнта на зазначений ним термін. Резервування обладнання провайдера на час призупинення послуг здійснюється відповідно до вартості, зазначеної у Прейскуранті.
2.1.7  У разі виявлення фактів порушення Клієнтом або третіми особами норм чинного законодавства України, Провайдер зобов’язаний повідомити про це правоохоронні органи або відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування.
2.2  Провайдер має право:
2.2.1  Проводити профілактичні заходи і модернізацію власного обладнання, які можуть спричинити припинення в наданні послуг строком до 140 годин на місяць.
2.2.2  Проводити відновлювальні роботи для ліквідації наслідків природних явищ (Грози, сильні вітрові пориви, та ін) протягом того періоду часу, який знадобиться Провайдеру для відновлення працездатності мережі.
2.2.3  Проводити відновлювальні роботи після перебоїв подачі електроенергії в електромережу, в тому числі кидків напруги електроживлення протягом того періоду часу, який знадобиться Провайдеру для відновлення працездатності мережі.
2.2.4  Проводити діагностику і переустановку програмного забезпечення Клієнта, надавати  консультаційні послуги з технології, технічних та програмних засобів взаємодії з мережею передачі даних і мережею Internet, оплачувані у відповідність з Прейскурантом Провайдера.
2.2.5  Припинити надання послуг Клієнту в разі негативного балансу згідно з статистикою в обліковій системі провайдера, а також невиконання обов’язків Клієнта, зазначених у розділі 2.3.                                                                                                                              2.2.6  Переглянути вартість наданих Послуг, зазначену в Прейскуранті, і умови Договору, виходячи із змін: ринкової кон’юнктури, офіційного курсу долара США, євро (Встановленого Національним Банком України) до національній валюті Україні, інфляційних процесів, тарифів і зборів Міністерства зв’язку (або інших структур і органів зв’язку), індексу цін на території України або законодавства України, введення обов’язкових платежів, поширюваних на мережу Internet. Провайдер при цьому повинен поставити до відома Клієнта не менше ніж за п’ять календарних днів до моменту зміни вартості Послуг або змісту Договору, а також його частин. Повідомлення Клієнта про всі зміни за Договором і його частин, а також про інші події проводиться за допомогою сайту Провайдера www.meganet.uz.ua  У випадку збільшення вартості Послуг і неприйняття Договору нової редакції, Клієнт залишає за собою право припинити його дію на умовах п. 6.8.
2.2.7  Провайдер має право змінити зміст чинного Договору, прийнявши його нову редакцію, повідомивши про це Клієнта шляхом офіційного сайту www.meganet.uz.ua  У випадку неприйняття нової редакції Договору, Клієнт залишає за собою право припинити його дію на умовах п. 6.8. цього Договору.

 

 

2.2.8 |Розірвати договір на підставі п.4.12. у разі виявлення незаконної перепродажу Клієнтом наданих йому послуг.
2.3  Клієнт зобов’язаний:
2.3.1  Забезпечити безперешкодний доступ працівників Провайдера до технічних приміщень свого житлового будинку, включаючи покрівлю будівлі, горищне приміщення (технічний поверх), підвальне приміщення, поверхові електрощитові для прокладки комунікацій при підключенні або при здійсненні ремонтних робіт.
2.3.2  Вчасно вносити платежі  до 01 числа наступного місяця за Послуги, що надаються Провайдером. Заборгованість Клієнта по білінговой системі Провайдера не повинна перевищувати 5  календарних днів.                                                                                                                           2.3.2.1 Клієнт зобов’язаний проплачувати Послуги, що надаються Провайдером в повному обсязі на протязі шести місяців без виключення, з дати встановлення оптичного мережевого клієнта модель (ONU) GEPON P1004B,  серійний номер ___________________  та  підключення Абонента до мережі інтернет.
2.3.3  Сумлінно використовувати виділену лінію (Кабель), підключений до комутаційного вузлу Провайдера. У разі пошкодження кабелю третіми особами, несумлінного його використання або з інших обставин, не залежних від Оператора, Клієнт виконує його заміну за особисті кошти за цінами, зазначеним у Прейскуранті Провайдера.

2.3.4. Дотримуватися інструкцій, правил (порядку), стандартів користування оптичним мережевим клієнтом моделі (ONU) GEPON P1004B,  серійний номер ___________________,   що встановлене в приміщенні Абонента і використовується для надання Послуги:

- забезпечити належні умови зберігання та експлуатації переданого обладнання (згідно з інструкцією з експлуатації)

- у разі втрати (крадіжки, псування з вини Абонента або третіх осіб) переданого у тимчасове користування обладнання, що унеможливлює його повернення споживач повинен оплатити його вартість шляхом написання заяви про придбання цього обладнання за ринковою ціною на дату оформлення документа про перехід права власності до Абонента .

- у разі припинення дії Договору повернути обладнання протягом 7 календарних днів після припинення дії Договору Провайдеру, який передавав модем у тимчасове користування, за актом приймання-передавання обладнання чи компенсувати його вартість за ринковою ціною з урахуванням ПДВ на дату припинення дії Договору.

- у разі, якщо встановлено факт розкрадання, недостачі, знищення (псування) обладнання, переданого Абоненту у тимчасове користування, і Провайдер не здійснив викуп цього обладнання відповідно до абзаців 2 і 3 пп 3.2.6 Договору, відшкодувати завдані збитки. Розмір збитків розраховується згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116.

3.2.5. Абонент зобов’язаний контролювати та відповідати за роботу абонентського мережевого клієнта, яке без його відома може самостійно встановлювати з’єднання, та у такому випадку оплачувати отримані Послуги.
2.3.6 Самостійно оплачувати всі послуги третіх осіб і або сторонніх організацій, прямо або побічно сприяють отриманню Послуг, як то: організація зв’язку та інших, які явно не вказані як Послуги, що надаються Провайдером Відповідно до цього договору і Прейскурантом.
2.3.7  Самостійно відповідати за зміст і обсяг інформації, що передається ним або його довіреними особами через мережу передачі даних та мережі Internet. Якщо Клієнт не згоден з змінами Прейскуранта, він зобов’язаний повідомити Провайдера в письмовій формі протягом 10-ти днів з моменту публікації нових умов. У такому випадку  Договір розривається на умовах п. 6.8. цього Договору. Відсутність письмової відмови від Договору до вступу змін у силу приймається за згоду Клієнта з новими умовами Прейскуранта
2.3.8 Не поширювати за допомогою Послуг Провайдера інформацію, яка прямо чи опосередковано суперечить загальноприйнятим або регламентованим правилами спілкування і суспільним моральним нормам поведінки.
2.3.9  Використовувати послуги Провайдера лише в цілях, не суперечать чинному законодавству України.
2.3.10  Не використовувати послуги Провайдера з метою несанкціонованого доступу до комп’ютерів користувачів мережі передачі даних, а також до комп’ютерів та обладнанням Провайдера.
2.3.11  Отримувати і читати адміністративні повідомлення Провайдера, поширювані безпосередньо через сайт www. wellnet.uz.ua
2.3.12  Контролювати стан своєї електронної поштової скриньки у відповідності з вимогами Провайдера, у разі використання цієї послуги. Нестандартні способи збереження і перевищення обсягів електронної поштової скриньки обумовлюються додатковими угодами.
2.3.13  Не допускати маршрутизацію локальних ресурсів Провайдера і ресурсів мережі Internet через свої комунікаційні системи доступу стороннім організаціям та фізичним особам у тих випадках, коли це не обумовлено додатковими угодами.

2.3.14 Не займатися розсилкою небажаної кореспонденції, отримання якої доставляє незручність користувачам мережі передачі даних та мережі Internet.
2.3.15 Не вчиняти дій, які можуть призвести до зупинці (перевантаження, збоїв, погіршення) роботи автоматизованих систем мережі передачі даних та мережі Internet (наприклад: злом, поширення вірусів, всілякі атаки і т.д.).
2.3.16  Не вчиняти дій, що порушують норми моралі та етики.
2.4  Клієнт має право:
2.4.1  Переустановлювати самостійно програмне забезпечення для роботи з мережею Internet.
2.4.2  Вимагати надання послуг, перелічених у прейскуранті за наявності технічної можливості у Провайдера надавати такі послуги.

2.4.3  Змінити тарифний план доступу до Послуг Провайдера, згідно з наданими варіантами.
2.4.4  Використовувати засоби криптографії при передачі та / або прийомі даних, які він вважає конфіденційними.

 3  ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
3.1  Загальна сума договору складається із суми вартості послуг наданих Клієнту згідно Прейскуранта.
3.2  Перелік та вартість Послуг, що надаються Провайдером, зазначений у Прейскуранті цін, розміщується на сайті www.meganet.uz.ua
3.3  Провайдер здійснює підключення Клієнта після отримання оплати в розмірі 100% від вартості послуги підключення згідно Прейскуранта.
3.4  Вартість підключення обладнання Клієнта до мережі передачі даних і мережі Internet є одноразовою послугою і поверненню не підлягає.
3.5  У момент підключення Клієнта до мережі передачі даних та мережі Internet, Клієнт зобов’язаний вибрати тарифний план згідно чинного Прейскуранта цін.
3.6 Провайдер щомісячно в розрахунковий день знімає з особового рахунку Клієнта оплату за місяць у розмірі, передбаченому Прейскурантом. Розрахунковий день встановлюється при укладанні договору за погодженням сторін.

3.7  Послуги за використання мережі Інтернет оплачуються авансом. Клієнт отримує послуги мережі Інтернет тільки в межах сплаченого авансу.

3.8  Системою обліку грошових коштів на рахунку Клієнта є білінгова система Провайдера.Провайдер і  Клієнт при взаєморозрахунок беруть за основу дані білінгової системи Провайдера. Клієнт має можливість отримати доступ до своїх статистичними даними білінгової системи  Провайдера за логіном і паролем через Персональний кабінет www.meganet.uz.ua
3.9  Оплата послуг Провайдера здійснюється за вибором Клієнта: розрахунковий рахунок Провайдера або будь-яким іншим способом за домовленістю з адміністрацією.                                                                                                                                                                                     3.10  При зміні цін на обладнання, супутні матеріали, тарифи, орендну плату Провайдер залишає за собою право в  односторонньому порядку переглядати Прейскурантні ціни на послуги, повідомивши Клієнта не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до дати їх введення через новинний розділ офіційного сайту www.meganet.uz.ua                                                                                                                          3.11  Послуги третіх осіб, що надаються Клієнту Провайдером в мережі Internet, підлягають  оплати тільки через Провайдера.
3.12   Відповідальність за правильність здійснених ним платежів несе Клієнт.
3.13   За відновлення Послуг Провайдера стягується плата, згідно Прейскуранту Провайдера.

 4  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до чинним законодавством України.
4.2  Провайдер не несе відповідальності за поширювані Клієнтом або його довіреними особами матеріали або відомості, які можуть суперечити чинному законодавству Україна і інших держав на момент їх розповсюдження.
4.3  Провайдер не несе відповідальності за недотримання Клієнтом вимог пункту 1.2. цього Договору.
4.4  Провайдер не несе відповідальність за пошкоджений грозовими розрядами обладнання Клієнта.
4.5  Провайдер не несе відповідальності за публікацію Клієнтом в мережі  Internet чи інших мережах, з нею пов’язаних, матеріалів, які можуть зачіпати честь і гідність третіх осіб.
4.6  Провайдер не несе відповідальності за шкоду, яка може бути завдано Клієнтом третім особам з використанням Послуг, як-то: комп’ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну, промислову або іншу таємницю третіх осіб.
4.7  Провайдер не несе відповідальності за шкоду, яка може бути завдано Клієнтові третіми особами при його доступі до мережі Internet. Клієнт самостійно встановлює зі свого боку захисні механізми і кошти, для забезпечення безпеки власних даних від несанкціонованого доступу з мережі передачі даних і мережі Internet.
4.8  Провайдер не несе відповідальності за помилки і несправності програмного забезпечення, які можуть виникнути при його роботі і доступі до комп’ютерної мережі передачі даних, з моменту підписання Клієнтом документа «Акт реєстрації адреси Клієнта для доступу в мережу передачі даних і мережа Internet.
4.9  Провайдер не несе відповідальності перед Клієнтом за обмеження (призупинення) надання Послуг з доступу до мережі передачі даних і мережі Internet, яке викликане:

а) форс-мажорними обставинами;
б) неправильними діями Клієнта
в) автоматичним відключенням виділеної лінії внаслідок пошкодження обладнання;
г) діями третіх осіб (організаціями, надають: магістральні канали зв’язку, телекомунікаційні системи передачі даних, електрозабезпечення та інше).
4.10  Провайдер не несе відповідальності за зміст і обсяг інформації, отриманої Клієнтом по мережі Internet, при використанні того чи іншого способу передачі даних, при використанні комп’ютерної мережі передачі даних і мереж, з нею пов’язаних.
4.11  У разі самостійної переустановлення програмного забезпечення (або його перенесення на інший комп’ютер), Провайдер не гарантує працездатності останнього.
4.12  У разі виявлення ознак Провайдером незаконної перепродажу Клієнтом іншим особам надаються йому Послуг з доступу до мережі Internet, Клієнт зобов’язаний відшкодувати понесений Провайдером збиток.

 5  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
5.1  Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.
5.2  Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, поза їх волі або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (Землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (Вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (Військові дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органами державної влади або місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які роблять неможливим виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором та
перешкоджають такому виконанню.
5.3  Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання по цим договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором, протягом 3-х календарних днів з моменту виникнення обставин, зазначених у п. 5.1. цього Договору.
5.4  Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення при виникненні або закінчення форс- мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатися на них.
5.5  Документом, що підтверджує настання форс-мажорних обставин, є висновок ТПП України.
5.6  При настанні форс-мажорних обставин, строк виконання Сторонами зобов’язань за цього Договору переноситься на термін їх дії з подальшим продовженням терміну дії цього Договору для виконання Сторонами своїх зобов’язань.
5.7 |Якщо форс-мажорні обставини діють безперервно протягом 6 (шести) місяців поспіль, цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
                                           6  ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
6.1  Цей договір діє протягом 6 (шести) місяців. У частині взаєморозрахунків договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6.2  Якщо до закінчення терміну дії цього Договору у Клієнта відсутня фінансова заборгованість перед Провайдером, Договір пролонгується на наступний рік на тих же умовах.

6.3  Якщо по закінченню терміну дії цього Договору існує фінансова заборгованість Клієнта перед Провайдером, Договір визнається розірваним до оплати Клієнтом заборгованості в повному обсязі. Після оплати заборгованості Договір може бути повторно укладений на тих же умовах.
6.4  З моменту укладення цього Договору всі попередні Договору на надання послуг з доступу до мережі Internet між Провайдером та Клієнтом втрачають юридичну силу і визнаються недійсними. Якщо у Клієнта була яка-небудь заборгованість перед Провайдером, він зобов’язаний погасити таку заборгованість перед укладенням нового договору.

6.5  Провайдер зобов’язується підключити обладнання Клієнта до мережі Internet протягом 30 календарних днів з моменту отримання передоплати.

6.6  Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але, не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми та ін. У разі зміни реквізитів Сторони зобов’язані у десятиденний термін повідомити про це один одного. Провайдер повідомляє Клієнта через офіційний сайт за адресою www.meganet.uz.ua
6.7  При розірванні Договору  Абонент зобов’язується повернути обладнання протягом 7 календарних днів після припинення дії Договору на адресу Провайдера , який передавав абонентський мережевий клієнт модель (ONU) GEPON P1004B,  серійний номер ___________________  у тимчасове користування, за актом приймання-передавання обладнання чи компенсувати його вартість за ринковою ціною з урахуванням ПДВ на дату припинення дії Договору.
6.8  Договір може бути розірваний достроково у односторонньому порядку будь-якою із Сторін за  умови попереднього повідомлення про це іншій Сторони в термін не менш ніж за десять календарних днів за допомогою письмової заяви Клієнта або Провайдера з урахуванням вимог п.6.7.цього Договору

6.9  У разі розірвання Договору за ініціативою Клієнта залишок оплачених ним Послуг з Прейскуранту не компенсується, а виробляється вибірка їм до вичерпання, також мають бути виконані вимоги п.6.7 цього Договору
6.10 |Наявність заборгованості Клієнта на момент розірвання Договору не звільняє останнього від зобов’язань по її оплаті Провайдеру, а також іншої відповідальності, передбаченої цим Договором.
6.11  Договір може бути розірваний Провайдером односторонньому порядку у випадку не дотримання Клієнтом вимог п. 2.3 цього Договору.
6.12 Договір може бути розірваний в односторонньому порядку у разі поширення Клієнтом інформації, що порочить честь і гідність Провайдера, його партнерів і співробітників.

                                              7  ІНШІ УМОВИ
7.1  Цей Договір укладається на один комп’ютер з обов’язковим зазначенням фізичної адреси мережевого адаптера. Фізична адреса обладнання Клієнта в системі обліку Провайдера може бути змінений за ініціативою Кліента.

7.2  У разі зміни реквізитів Сторони зобов’язані в десятиденний термін повідомити про це одна одного.
7.3  Зміни і доповнення в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
7.4  Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
7.5 |Усі правовідносини, які виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
7.6  Жодна зі сторін не має права передавати свої права за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої сторони.
7.7  Цей Договір і додатки до нього складені у двох примірниках на трьох сторінках, які мають однакову юридичну силу (по одному для кожної із Сторін).

 

8  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Провайдер: ТОВ «МЕГАНЕТ-2013»                                                       Клієнт:
88000, м. Ужгород, вул. Великокам’яна  буд.14                                  ФИО _____________________________________
ЗКПО 38629226                                                                                     Адреса_____________________________________
р / р 26000441443300 в АТ «УкрСиббанк»м.Харків                            ___________________________________________

МФО 351005                                                                                          ___________________________________________
тел.:  моб. 099-6229532                                                                        ___________________________________________
web: http://www.meganet.uz.ua
адреса для відправки листів: 88000,
м. Ужгород, вул. Волошина, 26                                                           тел.__________________________________

ПРОВАЙДЕР___________________                                                      __________________ /________________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 1 до Договору
  Термінологія
1  Виділена лінія (кабель) – лінія, надана для виключного користування Клієнтом мережею Internet через кабель, підключений до комутаційного вузлу Провайдера і персонального комп’ютера Клієнта.
2  Мережа Internet – всесвітнє об’єднання приватних і громадських комп’ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли, з використанням протоколу TCP / IP.
3 |Білінгова система Провайдера – апаратно-програмний комплекс, призначений для реєстрації та обліку Клієнтів, обліку обсягу та переліку наданих послуг та розрахунку їх вартості, обліку сум платежів та контролю за оплатою послуг, формування інформації, використовуваної для виставлення рахунків.
4  Ідентифікатор доступу до мережі Internet – це ім’я і пароль Клієнта, обрані ним або Провайдером при реєстрації. Ім’я користувача – рядок з цифр і символів латинського алфавіту; пароль – секретна (не розголошується) рядок з цифр і символів латинського алфавіту. Поєднання імені та пароля використовується для доступу до мережі Internet Клієнтом. Саме по них Провайдер ідентифікує сеанси роботи Клієнта в мережі Internet.
5  Локальні ресурси – ресурси, що знаходяться в адресному просторі комп’ютерної мережі передачі даних Провайдера.
6   Маршрутизація – забезпечення передачі даних від одного ресурсу мережі передачі даних до іншого ресурсу мережі передачі даних через активне мережеве обладнання.
7   IP адреса – цифровий код (номер), який застосовується в сімействі протоколів TCP / IP для
ідентифікації комп’ютерів, підключених до мережі.
8  Абонентська плата – фіксований платіж, який може встановлювати провайдер телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
9   Персональний кабінет – персональний інструмент управління тарифами, послугами, а також
отримання і відправки повідомлень Провайдеру, розміщений за адресою http:// www.meganet.uz.ua Доступ до персонального кабінету здійснюється за допомогою логіна і пароля, виданих абоненту при
підключенні.

Заходи безпеки при роботі під час грози.
1  Грозові явища роблять відчутний вплив на функціонування комп’ютерної мережі передачі даних при підключенні обладнання Клієнта по фасаду будинку.
2  Для збереження Вашого комп’ютера настійно рекомендуємо під час проходження грозового фронту утриматися від користування послугами комп’ютерної мережі.
3   Для гарантованого збереження Вашої техніки – відключіть її від електромережі.
4  Від’єднайте кабель КСПД від системного блоку.
5  Робота з включеним в системний блок комп’ютера кабелем КСПД під час грози ЗАБОРОНЕНО!

Додаток 2 до Договору

Я ______________________________надаю згоду на обробку персональних даних  загального характеру (прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання тощо) для здійснення та забезпечення відносин у сфері телекомунікаційних послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» N 2297-VI від 1 червня 2010 року.

Підпис ____________________ /            /  Дата________________

Застереженнь стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних:

(                         ) Немаю – підпис____________

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Провайдер: ТОВ «МЕГАНЕТ-2013»                                                    Клієнт:
88000, м. Ужгород, вул. Великокам’яна  буд.14                                  ФИО _____________________________________
ЗКПО 38629226                                                                                     Адреса____________________________________
р / р 26000441443300 в АТ «УкрСиббанк»м.Харків                            __________________________________________

МФО 351005                                                                                          __________________________________________
тел.:  моб. 099-6229532                                                                        __________________________________________
web: http://www.meganet.uz.ua
адреса для відправки листів: 88000,
м. Ужгород, вул. Волошина, 26                                                           тел.__________________________________

 

ПРОВАЙДЕР___________________                                                      __________________ /________________/


 

                                                                                     

Leave a Reply